'שאלו שלום ירושלים'

המחבר של ר , סםר הקטן , ר' גדליה מהעיירה סמיאטיטשי אשר בפלך גרודנא , היה אחד מתלמידי רבי roes החסיד ( אף הוא גר סמוך לעיר גרודנא , ( שיצאו בראשית שנת ) ס"ת סוף שנת 1699 לאזרחים ) מפולניה עם נשיהם וטפיהם דרך אונגריה ואשכנז לארץ ישראל , כדי לקרב את הגאולה על ידי סיגופים וצומות וגלגולי שלג , תפילה וצעקה וקינה על גלות השכינה שיתפללו בירושלים , ' המכוונת ישר כנגד שער השמים . ' הודות להשפעתו העצומה של ראש החבורה ר' יהודה חסיד , הלך מספר העולים ורב , ונספחו אל מחנם גדולים ורבים מפולניה , אונגריה , מוראביה , אשכנז והולאנד . מלאי תקווה ושבעי נדודים הגיעו ' עולי גולה' אלו בראש שנת תס"א עד שערי ירושלים , אחרי אשר חציים מתו בדרך ממחלות ועינויים . וביום השלישי לבואם נפל למשכב ומת גם מנהיג החבורה , מי שצריך היה לקדם את פני המשיח , ר' יהודה החסיד . שוממים ונואשים נתפרדו הרבה מבני החבורה לכל עבר . אולם רובם נשארו בארץ , למרות הרדיפות שרדפו אותם רבני ירושלים , שראו בכל תנועת העלייה הזאת מעין ספיח שבתאי . בשנת תס"ה שלחו רבני ירושלים על ידי שליח מיוחד לועד ארבע הארצות כתב בקשה לבוא לעזרתם ולגרש מעיר הקוד...  אל הספר
מוסד ביאליק