דרשת ר' יהודה החסיד בספר 'אורי וישעי'

מדרשותיו ותוכחותיו של ר' ponn ant , שדרש בקהילות ישראל באספו את חבריו ותלמידיו לעלות לארץ ישראל , לא הגיע אלינו דבר . י . י . שודט ( Jiid . Merkwiirdigkeiten , 11 , 58-62 ) מספר מפי העיתון הפראנקפורטאי , שיצא באותו זמן כשר' יהודה ביקר את קהילות פראנקפורט , על הרושם העז שעשו נאומיו על קהל השומעים . 'אין היהודים חדלים מלדבר ולהלל א ת קולו האדיר ו ה צלול של ר' יהודה החסיד שנאם בפניהם בשבת , בשלושה באפריל' . ( Frankfurter Historische Relation , 1700 , p . 95 ) ור' יעקב עמדן כותב , 'אח"כ עמד ר' יהודה החסיד בבית הכנסת ודרש תוכחה בהתעוררות גדולה ובכיה רבה ועשה רושם אצל המוני העם' ( תורת הקנאות , לבוב תרכ . ( ב" ותלמידו ר' יעקב מווילנא 'משיירי כנסת הגדולה החברה הקדושה הנ"ל' מעיד על רבו 'ראשון לכל דבר שבקדושה מלא רוח חכמה , מלאך הי צבאות וכי — ר א י ת י ה ה ר י ם ו ה נ ם ר ו ע ש י ם מתקדשים ומטהרים' וכי ( מאורות נתן לר"מ פאפורש הכהן , פרנקפורט אם מאין תס"ט , הקדמת ר' יעקב בר' בנימין מוילנא . ( ותלמיד אחר של החבורה ההיא , ר' משה בן ישעיה , בעל 'ברית משה' ( ברלין תס , ( א" מעיד על ר' יהודה וחב...  אל הספר
מוסד ביאליק