לתולדות השבתאות באוקראינה

ר' יעקב ששםורטש , הרב מאמשטרדם , בן דורו של שבתי צבי , גדול מתנג דיה של השבתאות במערב אירופה , מציין בספרו הדן בתנועה המשיחית , כי ' האומות' ( הציבור הנוצרי ) גילו עניין רב בשמועות שהיו מגיעות מן המזרח והם נבהלים לשמע אזנם וראות עינם , כותבים ומדפיסים וגורעים ומוסיפים על הנשמע כדי להתל בישראל , ואכן ידועים לנו כמה וכמה ספרים בשפות אירופיות , אשר מחבריהם היו בני זמנה של התנועה השבתאית , וניתן ללמוד מהם על יחסו של הציבור הנוצרי במערב אירופה אל השבתאות . מה , אפוא , היה יחסו של הציבור הנוצרי במזרח אירוםה אל תנועה משיחית כבירה זו בקרב האודים ? האם נתפרסמו בימים ההם חיבורים כלשהם המתארים את המאורעות ה'מרעישים' האלה גם בלשון הפולנית או הרוסית 1 עד עתה נודעו שני מקורות , משל לא יהודים , בני דורה של התנועה השבתאית , המספרים על אודותיה . האחד " 3 anncKH HryMeHa OpecTa" n ( נספח אל הכרך השני של ApxeorpaejiHHecKHH C 60 PHHK aoKyMeHTOB . ( 0 n 7 oaw 1 mrcK # ceBep 0-3 anaflH 0 H PycH , § 70 , crp . 26 בפרק קצר , המונה ארבעים שורות והמתייחס אל שנת 1670 נאמר : 'עקב מעשיו של הרמאי סאפסאי ( שבתאי ) ...  אל הספר
מוסד ביאליק