לתולדות השבתאות בהונגריה

התנועה השבתאית , שלא כתופעות דומות בתולדות ישראל , הקיפה את מרבית ארצות העולם היהודי . המשיחים שקדמו לשבתי צבי פעלו בתוך ארצות מסוימות , ורק תנועה משיחית זו במחציתה השנייה של המאה הי"ז משכה אחריה את תפוצות הגולה במזרח ובמערב , את תורכיה החשוכה והולנד הנאורה , את גרמניה ופולין , ספרדים ואשכנזים . השנה 1666 כאילו ביטלה לשעה את הגבולות הטריטוריאליים שחילקו את יהדות העולם . אל מול פני התקווה הגדולה התייצבה אומה אחת ומאוחדת . בכד טמונה משמעותה ההיסטורית העמוקה ביותר של השבתאות בתקופתה הראשונה , הקלאסית . ברם במידה שהיסוד הלאומי המדיני של השבתאות הלך והתרופף והיסוד המיסטי נעשה הראשון במעלה , החלה התנועה להתפלג . כלל ישראלית ומאוחדת בתחילתה נתפרדה לאחר מכן לזרמים הרבה , שהיו תואמים את מצבם התרבותי של הקיבוצים היהודים בארצותיהם השונות . לפיכך תיאור נאמן של גלגוליה העיקריים של השבתאות המאוחרת , כפי שהתפתחו באזורים שונים , הוא צורך השעה לגבי ההיסטוריוגראפיה של השבתאות . מזווית ראייה זו עלינו לקדם בברכה את מחקרו הלא גדול של הרב גרינ וואלד r כניסיון לבודד קיבוץ יהודי אחד , קיבוץ יהודי הונגריה , מ...  אל הספר
מוסד ביאליק