תעודות שבתאיות מארם־צובה

הנשיא השני של מדינת ישראל , ידידי יצחק בן צבי ז"ל , ביקר בשנת 1933 את ארם צובה , ושם מצא בידי הח' מ . נחמד שתי תעודות השייכות לעניין שבתי צבי , שתיהן בכתב יד . בעמדו על חשיבותן ההיסטורית העתיק אותן מלה במלה כדי לאפשר חקירה על תוכנן . התעודה האחת כתובה בכתב רש"י בסוף חוברת על הלכות שחיטה מאת המחבר 'הצעיר שבתי בן אברהם חמוי נר , 'ו" ובה נאמר : 'תם ונשלם שבח לבורא עולם , ברוד שזיכני להשלימו . כן הקב"ה יזכני בתורה בבינה ובעושר ובהרגשה ובבדיקת סכין , ויתן לי כל משאלות לבי לטובה , ויזכני לראות בפני אדוננו שבתי צבי . נשלם זה יום ג' שבוע דברים התכ"ז ליצירה ברוך יי' לעולם אמן ואמן כן יהי רצון ונאמ' אמן . ' והתעודה השנייה — קונטרס בכתב יד שבו נאמר , בין השאר , בכתב חצי קולמוס : ' ויעש ש"ץ נחש מכסף וישימהו על הנס במוצאי יום אסרו חג המצות וחג הסוכות , יום ב' כ"ג לראש חדשים ויקרא שמו ה' נסו ' . * ' אחי ורעי כל אנשי אמונה אשר בעיר צופיה יזכו ויראו ישועת ה / ועין בעין יראו בשוב ה' ציון . הנה אנכי שולח מלאך לפניכם לבשרכם והוא יגיד לכם את כל כבודי במצרים ומקצת ממה שראה . השמת מפניו ושמעו בקולו אל תמרו ...  אל הספר
מוסד ביאליק