הפתיחה לסיפור ר' יוסף דילה ריינה מאת ר' שלמה נאוארה הירושלמי