מעשה ר' יוסף דילה־ריינה במסורת השבתאית

נוסח בלתי נודע זד , של הסיפור האפ 1 קאליפטי הקדום והמפורסם על המקובל ר' יוסף דילה ריינה , שהצליח בעזרת הקבלה המעשית להתגבר על הס"ם ולקחת אותו בשבי ועל ידי כך לקרב את הקץ ולאפשר את ביאת הגואל הנכסף , אלא שברגע האחרון התעשת הס"ם בערמתו להכשילו והעניין נגמר בכל רע , והמקובל דוחק הקץ ירד פלאים ונשתעבד לכוחות הטומאה ויצא לתרבות רעה וסיכן את ישראל , עד אשר טרף את נפשו בכפו — לא הגיע אלינו במקורו העברי ועדיין לא ראה אור בשום שפה . כתב יד הוא הכתוב אידיש , והוא כלול כפרק אחד בתוך כתב היד הגדול לתולדות התנועה השבתאית שכתב באידיש בן דורו של שבתי צבי , איש אמשטרדם , שמש של קהילת האשכנזים בעיר ההיא , ושעדיין אף הוא לא ראה אור עד היום * . הדפים הספורים הללו עדים נוספים לתעודה הכבירה , שהוטלה אז על הקבלה המעשית בכל עניין קירוב הקץ , והם רוויים כיסופי הגאולה וחבלי ההיאבקות על החשתה וכאילו נועדו בשעתם לשמש אותות אזעקה ואזהרה על הסכנות ' האיומות האורבות מעברים בשעת ההיאבקות הקדושה הזאת , העלולות להפיל למדחפות את הגאולה ואת הגואל גם יחד עם כל משגה קל היוצא מלפני הנאבק הטהור . בחרט של אמנות עם צלולה מתוא...  אל הספר
מוסד ביאליק