סופרו של משיח

לתולדותיו של שמואל 3 רימ , 1 מזכירו של שבתי צבי 1 א 1 בין ראשי העסקנים של התנועה השבתאית , שהקיפה במחצה השנייה של המאה הי"ז את מחנה היהודים בכל מקומות פזוריהם , נמנה שמואל פרימ , 1 מזכירו ואיש סודו של שבתי צבי , או —כמו שקוראים לו אחדים מן המקורים — 'הסופר הגדול של המלך המשיח . ' בתור עובד עבודת התנועה השבתאית אנו מוצאים אותו לראשונה בסוף שנת תכ"ה ב א ז מ י ר , כשחזר לשם שבתי צבי מירושלים , עבר על פני ערי מצרים ותוגרמה , אסף תחת דגלו שדרות רחבות של העם וביחד עם ראשי מאמיניו החדשים שב אל עיר מולדתו , שלפני י"ג שנים בערך גרשתו בחרפה . אז , לפני י"ג שנים , היה שבתי צבי עדיין רק 'נביא בעירו . ' רק קבוצה קטנה של חברים ותלמידים באזמיר העריצוהו בתור מקובל וקדוש —חזיון נפרץ אז , בתקופת p-pDVn של ר' חיים וויטאל ומקובלי צפת . וכשראו רבני אזמיר , שהערצה זו אומרת לעבור את הגבול , מהרו להכריז עליו חרם ולגרשהו מן העיר , כדי להפריד בינו ובין תלמידיו ולשים קץ להשפעתו . וכמה נשתנו התנאים במשך השנים הללו ! מתוך החוג הצר של תלמידים בני גילו באזמיר וחבר מקובלים בסא לוניקי עזה וחברון , יצאה ונתפשטה תנועה...  אל הספר
מוסד ביאליק