עלייתו של השל"ה

מופלא היה הר"ר ישעיהו הלוי סג"ל הורוויץ ומפליאים ספריו . יסודותיהם בהלכה ובמנהגי חיים ושורשיהם נעוצים בחכמת הסוד , ובין שהוא כותב בפלפולא חריפתא ובין שהוא מתעטף בשיר —שגיאה הדרך אליו . לא למי שרים תעשה מחשבת ישראל את דרכה ההיסטורית , כי אם תעלה הרים , תרד בקעות . על כן ארוכים המרחקים שבין הדורות גם אם קצרים הם . מעל גבי הפסגות ירימו ראשי הדורות את משואותיהם זה לזה ובכמעט ארבע מאות השנה , המבדילות בינו לבינינו , הותכו מחדש מהות האומה וגורלה , נפתחו תהומות ונסתמו תהומות לא פעם . ויש קרוב ורחוק הוא , ויש רחוק מאד ובכל זאת — בן לוויה הוא לגורל . בשעתו היה ר' ישעיהו הלוי סג"ל הורוויץ לא רק רב מכובד ונערץ מאוד , אלא גם אהוב ומחובב על בני דורו . ספרו העיקרי—שני לוחות הברית , שבגללו זכה לתואר 'השל"ה הקדוש' בפי המונים רבים , ואולי היה הוא הראשון בדורו שזכה לכך . האר"י שזכה אף הוא לתואר הקדוש נפטר בהיות השל"ה תינוק בן שלוש , ומגדולי רבני ירושלים ומקובלי צפת , וחכמי ביהם וגדולי ההוראה שבאשכנז ובפולין שבימיו , איש מהם לא הוכתר בכתר זה . ולא עוד אלא ספרו הענקי הזה , שקיפל תחתיו את כל אוצר המחשבה ה...  אל הספר
מוסד ביאליק