חלק ראשון

' דכסיפין למחזי זיו' [ מתוך 'בני היכלא' לאר"י הקדוש ]  אל הספר
מוסד ביאליק