בשער הספר

מקרב לב גתובה תודתי לחברה הישראלית להיסטוריה , שכיבדתני בהחלטתה לכנס את כתבי המפוזרים בענייני היסטוריה ולהוציאם יחד , ובהוקרה מרובה אני מודה לראש החברה , זקן ההיסטוריונים היהודים בארצנו , מורי וחברי , פרופ' ב"צ דינור , י"נ שלקח עליו את הטורח לקרוא את הכתבים ולהוסיף להם מבוא , בעין טובה מאוד . יישר חילו , והלוואי ויזכה לאריכות ימים ולהשלים את מפעל חיי 'ישראל בארצו' ו'ישראל בגולה' על כל קומותיו , בבריאות טובה ובתנאי שלום לעמנו ולארצנו . תודתי נתונה למלומד הצעיר , איש האוניברסיטה העברית ד"ר מתתיהו שיינטוד , שנענה לבקשתי ולפי הצעת רבו , ידידי הפרופ' חנא שמרוק , השווה את הטכסטים בגביות העדויות באידיש שבספרות השו"ת , כפי שרשמתין בשעתן לפי המהדורות שהיו בספריית הקהילה ההודית בברלין ובספריית הקהילה בפראנקפורט ע"נ מיין , עם המהדורות הישנות והחדשות אשר בספריית האוניברסיטה העברית בירושלים ותיקן את אשר טעון w תיקון . כמוכן הנני מודה מאוד לידידי מנהל מכון יצחק בן צבי , מר מאיר בניהו נ"י , שפתח לפני את אוצרות המכון והעניק לספר את הפאקסימיליות הנחוצות . לא כל מה שכתבתי בעניינים אלה כינסתי כאן . יש דב...  אל הספר
מוסד ביאליק