אורי דורות

שניאור זלמן שזר : אורי דורות אורי דורות מחקרים והארות לתולדות ישראל בדורות האחרונים מאת שביאור זלמן שזר מוסד ביאליק ירושלים LIGHT OF BYGONE GENERATIONS STUDIES AND COMMENTS ON JEWISH HISTORY IN RECENT CENTURIES by ZALMAN SHAZAR  אל הספר
מוסד ביאליק