ביבליוגרפיה נבחרת

אוכמנ , > עזריאל : 1962 'דיוקן חדש לשירת אבא קובנר , ' הדים . 143-135 , 70 אוכמני , עזריאל : 1963 הנ"ל בספר : ק 1 לות אדם , ספרית פועלים , . 85-75 אייג , אליעזרה 965 ו . - 'לחיות ולזכור , ' למדחנ משא , . 30 . 7 איתן , איתן : 1971 'חופה במדבר , ' קשת 13 ( ב . 173-170 , ( בלאט , אברהם : 1961 'אדמת החול . 6 . 10 ,, ? 3 nm , ' בלאט , אברהם : 1973 'בין הר גריזים להר עיבל , ' הצופה , . 5 . 1 בלאט , אברהם : 1974 'אבא קובנר - שלבים ביצירתו , ' תחומים וחותם , תל אביב , . 102-91 בן שאול , משה : 1968 'השירה בממשות מאגית' ( על 'אחותי קטנה , ( ' על המשמר , . 26 . 1 בךשלום אברהם : 1953 'על "פנים אל פנים" לאבא קובנר , ' על המשמר , . 28 . 8 בצלאל , יצחק תשכ"ט : 'אבא קובנר - אני מאמין , ' הכל כתוב בספר , תל אביב , . 57-50 ברזל , הלל תשכ"ה : 'פרחים ושורש , ' מאזנים כא . 44-40 (( N ) ברזל , הלל ' : 1971 "חופה במדבר" לאבא קובנר , ' חתני פרס ישראל , 'יחדיר , . 143-133 " בתל , הלל : 1978 'היסוד הגראפי בשירת אבא קובנר , ' עלי שיח . 91-69 , 6 ברזל הלל : 1983 יאבא קובנר : יצירה מן התוהו , ' משוררי בשורה , . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד