שלום לוריא / אבא קובנר - האיש ומחוזות שירתו

בית היוצר אבא קובנר נולד בסיבסטופול , לחופו של הים השחור , בקצהו הדרומי מערבי של חצי האי קרים , ב 4 ו במרץ 1918 ( א' בניסן תרע . ( ח" נופי הים , מרחבי גליו וקצפם , תכלת בהירה של שמיים , פריחה והבשלה של מטעי פרי והמולה של עיר נמל משוקעים , לכל הנכון , בנבכי זכרונו ותודעתו . נוף הילדות המנשים וחודר אל כל חושיו ובית היוצר לאישיותו היה בלי ספק בווילנה , היא ירושלים דליטא . אבותיו של אבא קובנר היו מעורים בחיי הקהילה היהודית בווילנה . אחד מהם היה הרב הגאון ר' אבא ( אבלי ) פאסובלר , שהיה רבה של וילנה בראשית המאה ה 19 ( בשנים תקס"דתקצ ' . ( 1836-1804 / ו" מקץ מאה שנים החליט אביו של אבא קובנר לקום ולעלות עם משפחתו לארץ ישראל . פניו היו מועדות לאודיסה , או לאחד מנמלי הים השחור , מתוך כוונה למצוא כלי שיט מתאים לצלוח בו את הים ולהגיע אל ארץ הקודש . אבא קובנר נולד באחת מתחנות הנדודים של המשפחה . אלא שהמסע לארץ ישראל נתקל במכשולים ועיכובים . "תהפוכות הזמן , המהפכה , מלחמת האזרחים ומאסת של האב על לא עוול בכפו גרמו ליציאתה של 2 המשפחה מרוסיה '' . הוא הגיע לווילנה בגיל רך ( כבן 8 היה , ( ונסחף אל שטף...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד