בנימין הרושובסקי / אבא קובנר והפואימה העברית המודרנית

הבעיה הכללית בשירתנו הצעירה תופסת מקום מיוחד במינו יצירת אבא קובנר , כבר בכך שהוא המשורר היחידי בדור זה שפירסם - בינתיים - אך ורק פואימות , ואף לא שיר בודד אחד ' . ולא כל שכן שיש לו סגנון ודרך כתיבה המייחדים לו מקום מיוחד בשירתנו ובפרט בדרכה של הפואימה המודרנית ; סגנון התלוי לא במעט בעולם חוויותיו וביניקתו הספרותית בעבר , והשונה מאד מעברם ודרך גידולם של שאר משוררי הארץ . השאלה הראשונה העולה לפנינו היא : מדוע נזקק אבא קובנר דווקא לדרך הפואימה , בשעה ששאר בני הדור לא הגיעו לידי עיצוב סוג ספרותי זה ? האם היתה זו תוצאה הכרחית מתוכן הדברים ותפיסתו , ממזגו ואופיו השיריים ? אין לפתור את השאלה בהצבעה על הרומן החדש שלו 'פנים אל פנים , ' המראה שהרצון לספר הוא יסוד ראשון במעלה ביצירתו , שכן גם אצל משוררים צעירים אחרים קיים יסוד אפי כלל לא מבוטל ; ואילו הצצה כלשהי ב'פרידה מהדרום' למשל , תראה באיזו מידה אבא קובנר " מסתגף" ונוהג בקימוץ מכסימלי ביסודות האפיים ובהעדפת החווייה הלירית המסכמת והמסוכמת מרוכזת , וכן בהבעת ההתרחשויות בדרך דרמטית יותר מאשר סיפורית גרידא . ומכאן לשאלה השניה : מה הם יסודות המב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד