התוכן

שלום לוריא : תגובות הביקורת על יצירתו של אבא קובנר 7 ננימץ החשובסקי : אבא קובנר והפואימה העברית החדשה 48 דן מירון : הפואימה החדשה של אבא קובנר ( על 'פרידה מהדרום 83 ( ' אליעזר שבייד : מציאות הפולחן בשירה ( על 'אדמת החול 89 ( ' נתן זך : 'אדמת החול' 96 אליעזרה אייג : לחיות ולזכור ( על 'מכל האהבות 100 ( ' אבא קובנר : מכתב פשוט במחשבה תחילה וסיפור משונה לסוף מעשה 106 אלי פפרקורן : המילה והדממה ב'אחותי קטנה' לאבא קובנר 13 ו אברהם הראל פיש : שלושה מוטיבים עיקריים ב'חופה במדבר' 124 משה שמיר : עיבל וגריזים - דואט האהבה והמוות ( על 'להקת הקצב מופיעה על הר גריזים 132 ( ' זיוה שמיר : הצופה לבית ישראל ( על 'תצפיות 139 ( ' נפתלי טוקר : 'משדה חרוש עולים זכרי דברים' ( על 'אל 145 ( ' הלל נוזל : היסוד הגראפי בשירת אבא קובנר 161 גבריאל פרייל : על אבא קובנר 190 שלום לוריא : אבא קובנר - האיש ומחוזות שירתו 192 נספחות תאריכים ופרסומים 278 ביבליוגרפיה נבחרת 281  אל הספר
הקיבוץ המאוחד