אבא קובנר מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו

אנא קוננו מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו פני הספחת סדרת ילקוטי ביקורת על יצירתם של סופרים עבריים בעריכת הלל ברזל יוצא לאור ביזמתה ובסיועה של קרן תל אביב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע רבינוביץ הביאה לדפוס : רזיה ירחי אבא קוננו מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה : שלום לוריא הוצאת הקיבוץ המאוחד קרן תל אביב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע ובינוביץ Abba Kovner - A selection of critical essays on his writings . Selected with an introduction by Shalom Lurie  אל הספר
הקיבוץ המאוחד