היחיד בהיסטוריה (שוב)

היכן יש מקום כאן להשפעה , לתכנון ולארגון של האדם ? האם היחיד יכול למלא תפקיד ? כן , כמובן . המקריות פועלת . וגם ישנם אותם כיוונים קבועים . אבל אפילו בתחומים שנראים קבועים ביותר יש תמיד גמישות . יש מקום להשפעת האדם . למזער , יכולות פעולותינו במקרים רבים להאט תוצאות שעמדו להתרחש , או לסטות מהן , או להתנגד להן , או אף להקדימן . יש אפשרות שמישהו יבטל בן רגע את הגל השלישי - באמצעות מלחמת עולם שלישית , אם להשתמש בדוגמא קיצונית . כל מיני אפשרויות יכולות לכתוב מחדש את העתיד . תאר לעצמך עתידן בקובה לפני 25 שנים . בהביטו סביבו , יכול אדם זה בהחלט לנבא שקובה תיראה בעתיד פחות או יותר כמו גוואטמלה או כמו כל מדינה אחרת באמריקה הלטינית היום . או נניח שהיתה לו תובנה עצומה , הוא או היא היו עשויים לקרוא תסריט שונה של העתיד ולחזות את האפשרות של מהפכה ושינוי גדול . המהפכה ההיא היתה בוודאי תלויה בעיקרה בפעילות ובהתערבות של כני אדס . נראה שההבדל בין שני התסריטים הללו תלוי במהותו בתנועה המהפכנית ובקאסטרו ... אפשר לתת פרשנויות אחדות . ראשית כל , מיותר לציין שמאחורי מה שמכונה כוחות ההיסטוריה - או במונחי המטאפו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד