דגם הגל השלישי

כיצד תתאר את דגם הגל השלישי ? אם לא מאבק המעמדות או קונפליקטים אחרים , אזי מאין הוא מתחיל ? אני מתחיל בצורה פחות או יותר אינדוקטיבית או אמפירית על ידי זיהוי של מה שמשותף לכל הציוויליזציות . לדוגמא , לכל הציוויליזציות יש איזושהי מערכת אנרגיה . לכולן יש שיטה לייצור הסחורות והשירותים הדרושים לקיום . לכולן יש שיטה כלשהי של הפצת הסחורות והשירותים הללו . מובן מאליו שמע רבת האנרגיה , מערכת הייצור ומערכת ההפצה כולן קשורות יחד באופן הדוק , ואפשר לומר שיחד הן יוצרות "טכנוספירה . " בכל הציוויליזציות יש גם סביבה , כביכול , של מוסדות חברתיים - "סוציוספירה . " הארגונים או המוסדות האלה קשורים זה לזה בדרכים מגוונות בתוך הציוויליזציות השונות . בשלנו , לדו גמא , אנו מוצאים שהמשפחה הגרעינית מכינה את הצעיר לחיים בחברה או במפעל הייצור הסוציאליסטי . וכך , בתוך מה שאני מכנה הסוציוספירה ישנן תת מערכות שונות שיש ביניהן פעולות גומלין . הטכנוספירה והסוציוספירה קשורות ביניהן בקשר הדוק . בכל הציוויליזציות יש גם מערכות לתקשורת של מידע . יש חברות שאינן דורשות הרבה חילופי מידע ולשם כך הן שולחות רצים לרחבי המדינה , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד