מארכס החד־ממדי

האם אי אפשר לטשות הקבלה בין גישתך לשינוי חברתי לבין הדגם של מארכס ? ההבדלים בולטים יותר מאשר התכונות הדומות . הייתי מארכסיסט בשנות ה 20 שלי . אבל ככל שלמדתי להכיר את החברה , ככל שעשיתי תצפיות ממקור ראשון כעיתונאי , וככל שהחברות בעלות טכנולוגיה מתקדמת השתנו במהירות רבה יותר , כן מצאתי שהתיאוריה המארכסיסטית היא מיושנת ומט עה . כשהייתי צעיר היה ההסבר המארכסיסטי כיצד פועלת החברה בגדר תגלית מרגשת . מארכס היה גאון משכמו ומעלה . הוא הזכיר לי את באך במורכבות של מחשבתו , שאפשר לדמותה לפוגה . ואף אלו הלועגים למארכס , למעשה הושפעו ממנו , בין אם הם מודעים לכך ובין אם לאו . כשם שאנו מושפעים מניוטון , מדאר ווין , מפרויד ומשאר האינטלקטים הגדולים שעיצבו את תפישת העולם שלנו . אחרי מארכס כבר אי אפשר לחשוב על טכנולוגיה באותה צורה כמו לפניו . כבר אי אפשר להתעלם ממעמדות . כבר אי אפשר לראות את ההיסטוריה כרצף אחד . כבר אי אפשר לראות פוליטיקה וכלכלה בקטיגוריות נפרדות וסגורות . להתעלם ממארכס בעולמנו היום פירושו להיות משכיל למחצה . מחצית האוכלוסיה על הפלאנטה מתייחסת לדבריו כאל ספרי הקודש . אבל מארכס עצמו היה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד