החושבים בקו ישר

וזה בנוגע לשיטותיהם ? כמה מהם אינם אלא אקסטראפולטורים הגוזרים גזירה שווה . בכל תחום שלא יהיה - טכנולוגיה , כלכלה , אנרגיה , חומרי גלם , אוכלוסיה - הם מנסים לזהות מגמות שקיימות היום בעולם , ואחר פשוט לגזור מהם גזירה שווה , ולמעשה עומדים על כך שכל התהליכים הפועלים היום , כל המוסדות הקיימים היום , ימשיכו להתקיים או לפעול מחר , רק במידה רבה יותר או פחותה יותר . אני חושד שרוב החברות הטוענות שהן עסוקות בתכנון , עסוקות בסך הכל בסוג זה של אקסטראפולציה לינארית - שהיא שיטה חלשה וחסרת דמיון עד מאוד . לכאורה דומה שהרחבה של המגמות של היום היא עניין בטוח ומדעי . אך לרוב היא לא זה ולא זה . אקסטראפולציה ישירה פועלת הרבה יותר טוב בתקופות של יציבות מאשר בתקופות של זעזועים מהפכניים כמו ההווה . אינני מאמין כל כך בכל אותם אקסטראפולטורים המספרים לנו שההכנסה לנפש בעולם עלתה "X" 2 במשך 10 שנים , ולכן תהיה "Y" בשנת . 2000 או שהאוכלוסיה תגיע ל 7 מיליארד מפני שהיא מתרבה בשיעור מסוים . אם אין מודל כלשהו שיסביר מדוע משהו יתרחש , יש הרבה סיכונים בהשלכה לעתיד של מגמות קיימות בהווה . צורה זו של "חיזוי" נראית בדרך כל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד