מכשירי רדיו בג'ונגל

כיצד הופעתו של חלם הטחיר שינתה את חייך ? בכמה אופנים . אינך יכול לקבל שטפון אדיר של תגובות כפי שעורר הלם העתיד בלי שתהיה לזה השפעה על חייך . ההשפעה החשובה ביותר של הלם העתיד עלי , היתה שזו הפעם הראשונה כסופר נמצאתי בתקשורת ישירה עם קהל . לפני כן פרסמתי מאמרים בכמה מהפרסומים בעלי התפוצה הגדולה ביותר בארצות הברית . אבל תגובת קוראים לכל מאמר בכתב עת היא בדרך כלל זעומה - קומץ מכתבים , אם יש לך מזל . אפילו צרכני התרבות , שקיבל תגובה אוהדת של הבקורת , ודיון וכתבת שער N . Y . Times Book Review ! הביא לא יותר מקומץ מכתבים . הלם העתיד , לעומת זאת , פתח זרם של תקשורת מהקוראים . שיחות טלפון בשתיים בבוקר באו מקוראים שסיפרו לי שזה עתה סיימו את הספר והיו רוצים לשוחח עמי על נקודות שונות . אנשים שלא הכרת ? אנשים שלא היה להם לפני כן קשר אחר עמך ? כן , זרים , זרים גמורים . נרגשים ממה שקראו , מטלפנים באמצע הלילה או הבוקר , לעיתים קרובות שיחות חוץ , כדי לשוחח על הספר להגיב עליו , להעיר עליו , לבקר אותו , להוסיף סיפורים אישיים . אנשים מכל הארץ , ובאחרונה מכל העולם , שאמרו דברים כמו : "כשקראתי את הלם העתיד ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד