חלק שני הנחות

החיים הם האמנות של הסקת מס קנות מספיקות מהנחות בלתי מספיקות . , Note-books סמואל באטלר בוא הנה ! אין לך מה להפסיד מלבד דיעותיך המוקדמות ! , Options רוברט שקלי  אל הספר
הקיבוץ המאוחד