עליונות התרבות

אך הבה נחזור מהתיאוריה למציאות . בסדר . למרות השינויים שאתה מתאר , דומה שכוחה של הגזענות במובנה הרחב ביותר איננו פוחת , וכאשר המשק החדש שלך יתהווה , האם לא יתקשו המיש טים עוד יותר לזכות בעבודות הגונות ? האם איננו ניצבים בעצם מול הסכנה של גידול ממדיו של תת מעמד שכבר קיים בכל המדינות בעלות טכנולוגיה מתקדמת ? אם נחזור לארצות הברית , לדוגמא , כשהגישה הרווחת היא של אי שוויון בהכנסה ובהשכלה , האם צעיר שחור או צעיר ממוצא ספרדי לא יתקשו יותר למצוא עבודה , אם משק ארצות הברית ימשיך לנוע ללא רחם לעבר מחש בים , אלקטרוניקה ותעשיות אחרות של הגל השלישי ? זוהי שאלה של מדיניות חברתית , לא של טכנולוגיה . אין לי כל תרופת פלא לאבטלה או לאפליה גזעית או אתנית . ובוודאי שאינני אופטימיסט עיוור ביחס להזדמנויות שיש לצעירי מיעו טים . אבל שום דבר לא נשאר במקומו , והרגיעה הפוליטית הנוכחית מן הסתם , לא תימשך . הכל תלוי במה שנעשה בעניין זה . אם נרשה שמלוא העומס של שינויים מבניים בכלכלה יפול על גבם של מי שהכי פחות מוכשרים לטפל בו , נגרום לכך שהשאלות יוצאו בכוח מידי הקונגרס ובתי המשפט אל הרחוב . קובעי המדיניות בממשל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד