שכבות של זהות

בעבודתך אתה מציג השקפה כוללת שבה ניסית לקחת בחשבון הרבה גורמים שמתעלמים מהם בדרך כלל בניתוח חברתי . אבל גם כאן , כמו למשל במקרה של סקסיזם , אנו עומדים מול שורה של עמדות ויחסי חברה שהתמידו בכל גלי השינוי הטכנולוגיים כלכליים . כיצר אתה קושר אותם לתיאוריות השינוי שלך ? לדידי כל אפליה גזעית , אתנית , דתית ואחרת נעוצה בסופו של דבר בצורך האבולוציוני של היחיד , שנזקק לצורה כלשהי של זהות קבוצתית . קבוצות שהצליחו ליצור לכידות בדרגה מסוימת שרדו ככל הנראה יותר מאלה שלא עשו כן . בכל החברות יש מה שאני מכנה "פסיכוספירה" המקיפה את מושגיהן על קהילה וזהות . לכן מושג ה '' שייכות '' או ה '' קהילה" והפעולה של הזדהות עם האחרים הם חלק יסודי מהדבק של כל מערכות החברה האנושיות . אבל אינני חושב שמשהו זה מבטל את גלי השינוי שעליהם דיברתי . מפני שעם כל גל שינוי היסטורי אנו רואים שינויים מהפכניים בטבען של זהות היחיד וזהות הקבוצה . לדוגמא , במשך 10 , 000 שנים של עליונות החקלאות על פני כדור הארץ , התקופה של ציוויליזציית הגל הראשון , הזדהו יחידים עמוקות עם המשפחה , השבט , הכפר , הדת או צורות התקבצות אחרות , שלמעשה אסר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד