מיגוון של תפקידים

מהו איפוא העתיד של יחסי גברינרנשיכו ? האם הציוויליזציה החדשה של הגל השלישי רק תמשיך ביחסים הפאטריארכליים , כשם שעשתה הציוויליזציה התעשייתית נאשר תפסה את מקומה של חקלאות הגל הראשון ? השאלה צריכה להישאל אחרת , כי לא נראה שיהיה דגם אחד ויחיד , מערכת אחידה . אם אני צודק וכל הסדר החברתי נסדק ומשנה צורה בהתאם לקווים חדשים , יותר מובחנים , אזי לא נראה לי שיהיה דפוס דומיננטי יחיד של יחסי גבר ואשה . יותר סביר שנראה מיגוון של הסדרי תפקידים שישתנו כל הזמן - הרבה קהילות שונות , שלכל אחת ערכים משלה ומבנה תפקידים ייחודי משלה . במקום מדינה שבה כל אחד נאלץ פחות או יותר להשתייך למשפחה גרעינית , ובמקום תרבות שבה למלים כגון "רווקה" או " רווק" יש קונוטציות שליליות , או שמי שחי בה ללא ילדים נחשב ל '' עקר" - אני רואה אותנו נכנסים לתקופה שיצוצו בה , יפרחו ויהיו מקובלים מבני משפחה רבים ושונים . בין אם זה הבית האלקטרוני שבו אבא ואמא והצאצא הצעיר עובדים יחד , ובין אם בית עם שתי קריירות , או הורה יחיד , או זוג לסביות המגדלות ילד , או קומונה , או כל צורה אחרת - יהיו אנשים שיחיו בצורות האלה , ופירוש הדבר מיגוון הר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד