שורשי הסקסיזם

מהו מקור השיטה הפטריארכלית ? אתה דוחה את הרעיון ששלטון הגברים החל טם אלוהים או טם הגנים שלנו . היכן זה התחיל , איפוא , לפי דעתך ? מי יודעו יש הרבה מאוד ספקולציות מופלאות , אנתרופולוגיות וארכיאולוגיות . אבל קירבת העובדות לתיאוריות מעטה מאוד . כשאני אומר שעליונות הגבר איננה גנטית , אינני מתכוון להש ליך את הביולוגיה . הגיוני להניח שמאחר שהנשים ילדו את התינוקות , הן פעלו בחברות הקדומות בתנאים של אי שוויון מובנה ביחס לגברים . כשעברנו מלקט מזון לציד , הגיוני לחשוב שהגברים יכלו לשוטט רחוק יותר , יכלו להישאר רחוקים זמן רב יותר , והיו בעלי מערכת שרירים חזקה , והיה איפוא טבעי , פחות או יותר , שהגברים יצודו והנשים יכינו את המזון . הציד עצמו אולי קידם בדיוק אותן תכונות דורסניות ואותן מיומנויות של כפיה שנתנו לגברים כוח חברתי גובר על הנשים . לכך מתוסף הרעיון המבוטא על ידי הסופרת מארי לואיז דאנסךז'ורה , שלגברים היו יותר סיבות מלנשים להעדיף הרבה ילדים , וככל שהיו יותר הריונות כן היתה לנשים פחות הזדמנות לעמוד בתחרות על כוח . גם נשים וגם גברים נזקקו לילדים שידאגו להם כאשר לא יהיו מסוגלים עוד להתקיים בכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד