6/ המהפכה בתפקידים

מדוע אחרי מליוני שנים של התפתחות נגוע עדיין המין האנושי במחלות הסקסיזם והגזענות ? באופן גס אפשר לומר שסקסיזם וגזענות הם אמונות המצדיקות את שליטתו של מין אחד או גזע אחד על מין או גזע אחר . כשמשתמשים בניסוחים כאלה , הכוונה אינה לומר שהגברים והנשים הם זהים או שההבחנות הגזעיות אין להן משמעות . אבל יש הבדל גדול בין הכרה ברבגוניות האנושית לבין המצאת שיטות דיכוי על יסוד אותה רבגוניות , או סובלנות כלפי שיטות כאלה . למרבה הצער גילה המין האנושי תאווה וכושר המצאה אדירים בכל הנוגע להצדקת הדיכוי . נרקחו כל מיני תיאוריות - המכילות כל דבר למן אינטליגנציה ועד לאמנות , מכלכלה ועד לפשע - כדי לתרץ את היחס הגרוע לקבוצות מיעוטים ולנשים . בחברה החדשה המתהווה עתה נהיה כולנו פרטים מקבוצות מיעוט . אם לא נתמודד עם עובדה זו באופן אישי כמו גם באופן ציבורי , אנו עשויים למצוא את עצמנו לכודים בתוך עתיד שכולנו לא נרצה בו . א . ט . הבה נתחיל כאן בטון אישי יותר . רבים מקוראיך רואים בך אוהד של הפמיניזם . האם הם צודקים ? אשר לסקסיזם , אינני זוכר פעם אחת בצעירותי שלא האמנתי שנשים שוות לגברים בכל הדברים הנחשבים בעינינו היו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד