המחשב בפוליטיקה

איך משתלבת כאן טכנולוגיית המחשב ? השפעות המחשב על המערכת הפוליטית הן רבות עד להדהים במידה שלא תיאמן . מערכות מחשב גדולות , ממורכזות היטב , מגדילות את כוחה של המדינה על היחיד . אבל אפשר להשתמש במחשבים קטנים ומבוזרים , וברשתות מחשבים , כדי לחזק את כוחו של היחיד . המחשבים משנים באופן מהותי את המאזן האסטרטגי הצבאי , את ההצבעה הפוליטית , אפילו את אופן ההגדרה של שאלות פוליטיות . המחשבים מאפשרים את סוג משלוח הדואר המטווח שהוא עתה בשימוש על ידי קבוצות פוליטיות בארצות הברית , ובכך תורמים לעלייתן של קבוצות למען עניין אחד . יכולתי להמשיך ולמנות הרבה השלכות פוליטיות של המחשב . אבל הוא גם קשור , שוב , לתיאוריה של מטען ההחלטות . תחילה ראו האליטות במחשב מכונה שתקטין את מטען ההחלטות שלהן ותסייע להן להתמודד . הם ראו בו אמצעי לריכוז השליטה שלהן ולקבלת הרבה החלטות שיגרתיות בצורה אוטומטית , אשר תשחרר אותם לקבלת החלטות ברמה גבוהה יותר ולשמירה על השליטה . המשמעות היתה גם שהם יוכלו להמשיך לעסוק בעיסוקיהם מבלי לגייס הרבה מקבלי החלטות נוספים . מה שקרה עד כה איננו מתאים לציפיותיהם . מטען ההחלטות , אם בכלל , ממש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד