סביבה לקבלת החלטות

אתה סבור איפוא כי הופעתם של עובדי המוח תביא בסופו של דבר ליותר דמוקרטיה ? למעשה אפשר לראות את הדמוקרטיה עצמה כפונקציה של מידע וקבלת החלטות בחברה . כמובן , פוליטיקה היא יותר מסתם שיטת החלטות . היא צורה של תיאטרון . היא משחק . במקרים רבים היא צורה של דת . אך היא גם תהליך שבאמצעותו אנו מקבלים את החלטותינו הקולקטיביות החשובות ביותר . לכן היבט ההחלטות שלה הוא מכריע . ולמרות שמזהים אותי באופן אישי עם התנועה להגברת ההשתתפות של האזרחים בשלטון , ולפיתוח צורות דמוקרטיות חדשות , הרי אחד הרעיונות הקודרים ביותר שתמצא בספרי הגל השלישי הוא שיש גבול למספר האנשים אשר יכולים להשתתף בכל רגע נתון בקבלת ההחלטות בחברה - דהיינו , יש גבול להשתתפות דמוקרטית . על איזה קבלת החלטות אתה מדבר ? אינני מתייחס להחלטות פרטיות שמשפיעות רק עלינו ואולי על כמה אנשים הקרובים לנו . אני מדבר על מה שמכונה קבלת החלטות חברתית , אשר כוללת החלטות כלכליות ופוליטיות . כשאנו מדברים על השתתפות ועל דמוקרטיה , כוונתנו להחלטות מסוג זה . הגבול שאתה מדבר עליו - האין הוא מאפשר לטכנוקרטים לכבוש את כוח קבלת ההחלטות כולו ? ואם לא , כיצד תשפיע ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד