מי ישלוט בחברת המידע?

וזה מביא אותנו לכוח - שהוא העיקר בפוליטיקה . אתה הציין שחברת הגל השלישי המתהווה תהיה יותר דמוקרטית מהסדר התעשייתי . " יכולה להיות , " לא '' תהיה . " אך האם איננו יכולים ללכת בכיוון השני , אולי אפילו לסוג של טכנו פאשיזם נוסח ? " 1984 " או סביר יותר , האם המעבר לגל השלישי , ובמיוחד מהפכת המידע שהיא חלק ממנו , איננו עשוי לשנות את מבנה המעמדות של חברתנו , לא למגמה של יותר שוויון אלא למגמה של היררכיה חדשה שבה כוהני הידע יהיו בצמרת וכל השאר יחזיקו את הפירמידה ? כמה מהטכנולוגיות החדשות הן בהחלט מאיימות . אבל טכנולוגיות אחרות הן היפוכו של דבר - הן מגדילות את כוחו של היחיד מול המדינה . לא כולן הן אותו דבר . יש צנטרליסטיות , ויש דצנטרליסטיות . טעות היא לכרוך אותן בחבילה אחת . פוליטיקה נבונה תגביל את השימוש בסוג אחד ותעודד מאוד את התפשטות אנטוניו גראמשי , ( 1937-1891 ) הוגה איטלקי קומוניסט שמחקריו עסקו בתפקיד האינטלקטואלים והתרבות בשינוי הפוליטי והחברתי . הסוגים האחרים , וכך לא רק שתמנע מראש כל אפשרות של " טכנו פאשיזם" אלא גם תטפח דמוקרטיה ברמה חדשה . הרשה לי לתת לך כמה דוגמאות מוחשיות . בתקופה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד