היכול הסוציאליזם להתקיים כשיש תכנון מרכזי?

הבה נחזור לשאלה המקורית - האם הקפיטליזם או "הסוציאליזם" בצורותיהם הנוכחיות יכולים להמשיך ולהתקיים גם בגל השלישי ? אתה אומר שכל אחד מהם מכיל סתירות . הסוציאליזם אמור לפתור את הסתירות של הקפיטליזם . מהי לפי שיפוטך הסתירה ב" סוציאלי ז ם" כפי שהוא קיים עתה ? תכנון מרכזי הנשלט על ידי עילית קטנה איננו יכול לפעול בחברה של הגל השלישי . המהפכה התעשייתית יצרה חברת המונים . היא עודדה או כפתה אחידות חברתית , פוליטית , תרבותית . התיעוש איחד ותיקנן את המוצרים , את הלשון , השיכון , החינוך , לוח הזמנים , סגנונות החיים - כל מה שמפשט את הדברים ומקל על המתכננים מהמרכז . בחברה שאין בה כמעט רבגוניות , קל יחסית לשלוט מלמעלה . ובכל זאת , אפילו במערכת זו הלא מורכבת יחסית , הוכח שתכנון כלכלי מרכזי ביחידות גדולות , כגון מדינות , הוא כשלון מחפיר בכל מקום שניסו אותו . הוא היה עשוי לפעול בסין הקדומה או במצרים של הפרעונים , אך אפילו המשק התעשייתי הכי הומוגני הוא מורכב מדי לסוג זה של שליטה מלמעלה . וכעת תאר לעצמך חברה מסוג שונה במהותו , שבה רבגוניות , ולא סטנדרטיזציה , היא צו השעה . שבה ההמון כבר אינו המון , וכמו כ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד