הנוסטלגיים

אם כך , הקונפליקט העיקרי שאתה רואה בזמננו הוא הקרב בין התיעוש - חברת הגל השני - לבין מה שאתה קורא הציוויליזציה של הגל השלישי . היכן אתה ממקם התפתחויות כמו החנוטה האקולוגית , " מפלגת הירוקים" בגרמניה , ותנועות נגד הנשק הגרעיני בכל העולם ? יש אנשים שמגינים על מוסדות ונהלים שונים של המערך התעשייתי . ויש אנשים שמתקיפים את החברה התעשייתית . הם מתקיפים את הריכוזיות , את קנה המידה הגדול , את האחידות המדכאה וכר . אבל אלה שמתקיפים את התיעוש חלוקים ביניהם בעצמם . כמה מהמתקיפים את המערכת התעשייתית השוקעת אינם מתעניינים כלל בעתיד . החלופה היחידה שהם מסוגלים להעלות בדעתם היא שיבה לעבר מיתי כלשהו . אלה הם הנוסטלגיים האמיתיים . אני קורה להם ךורסיוניסטים . אין הם אנשי הגל השלישי . הם מעריצים את עבר הגל הראשון , ויתכן שהם מסוכנים לקיומנו כמו האנשים מסוג הגל השני . הרוורסיוניסטים הללו סבורים שטכנולוגיה ותיעוש הם היינו הך . הם אינם יכולים לתאר לעצמם טכנולוגיה נקיה , טכנולוגיה אנושית . הם אינם עושים הבחנה בין בתי רזרושת לפלדה לבין מחשבים , בין כלי תקשורת המוניים לבין מכונות לצילום מסמ כים . הם שונאים טכנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד