deja vu באוקינוס השקט?

אתה מרמז כמדומה שארצות הברית ויפן עשויות להגיע ביום מן הימים ממש לסכסוך צבאי באוקינוס השקט ? למרבה הצער אין לפטור לחלוטין אפילו את הרעיון המבעית הזה . נדמה שזה פשוט לא מתקבל על הדעת . אבל כאשר חיפשתי חומר על המקורות המוקדמים של המלחמה האחרונה באוקינוס השקט , מצאתי כמה עובדות נשכחות שמן הראוי לזכור . לדוגמא , ב 1908 כתב סופר אמריקני בשם הומר ליאה - מאבות הפאשיזם , אבל מבריק ובעל כושר ביטוי - ספר אשר חזה מראש את המלחמה באוקינוס השקט שהתחוללה כעבור 30 שנה . הוא טען בספר שבמשך הזמן יתפוס האוקינוס השקט את מקום האוקינוס האטלנטי ויהיה לזירה העיקרית של חילופי מסחר ותרבות עולמיים , התחרות הכלכלית תוביל בהכרח את ארצות הברית ואת יפן לכלל התנגשות . המתחים יחמירו בשל אי הבנה תרבותית , בשל מערכות מתנגשות של מוסר ודת , בשל יחס גרוע של האמריקנים למיעוטים בני המזרח - הגזענות שישנה בארצות הברית ביחס ל '' סכנה הצהובה . " מן הראוי להעיר בסוגריים שאגן האוקינוס השקט הוא היום האיזור הכלכלי המתפתח במהירות הגדולה ביותר בעולם , שלהון אמריקני כמו גם להון יפני יש השקעות גדולות בכל האוקינוס השקט , ושחקר מיפקדי או...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד