הלחץ לחימוש מחדש

מישימה היה פאשיסט לאומני קיצוני , לא כן ? האם התאבדותו לא היתה נסיון לגייס תמיכה למיליטריזציה חדשה של יפן ? כיצד הדבר הזה מתייחס ללחץ האמריקני טל היפנים להגדיל את ההוצאות הצבא יות ? אינני סבור שמישימה חשוב מאוד בקונטקסט הזה . העובדה שהוא יצר כת מיסטית , וצעד לתוך מטה מבצעים צבאי והרג את עצמו , היא בסך הכל קוריוז . מעציב לחשוב שסופר בעל כשרון כזה יכול גם להיות פסיכוטי . אבל האירוע של מישימה לפני 0 ו שנים ויותר צריך להזכיר לוושינגטון כי ביפן נשארת קבוצה פוליטית זעירה , אך מדבקת ומסוכנת בפוטנציה , שמטרתה היא מיליטריזציה מחודשת . כל פעם שוושינגטון מסובבת ליפן את הזרוע כדי שתגדיל את ההוצאות על מטוסי קרב או שתגדיל את הצי שלה כדי לסייע בפטרולים בנתיכי האוקינוס השקט , היא תומכת בלי משים בקבוצה זו של קיצוניים - שהיא למעשה לאומנית קיצונית ולפיכך אנטי אמריקנית . בו בזמן מזינה המדיניות האמריקנית גם רגשות אנטי אמריקניים בקרב אלו שרואים את עצמם כ"שמאל . '' ומאחר שוושינגטון טועה לחלוטין בהבנת התרבות היפנית , היא מפעילה את לחציה בכוח הזרוע , באופן שמרחיק גם את הימין המרכז . התוצאה היא זעם גובר שיכול...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד