תרבות אבא־אמא

מה פירוש פרודוקטיבית מבחינה חברתית ? קח את שני המיגזרים שהזכרתי - קמעונות וחקלאות . בעוד שכלכלן רגיל עשוי להגיד שזה לא יעיל להחזיק חוות זעירות עתירות עבודה המסובסדות בעקיפין על ידי הממשלה , הרי ברור שהגנה על המיגזר הזה שומרת על מידה של יציבות חברתית . הוא מספק להרבה יפנים דרך חיים שבחציה היא בתוך הכלכלה התעשייתית ובחציה מחוצה לה . הוא מאפשר להרבה אנשים לעבוד חלקית בבית החרושת וחלקית בשדות . בדומה לכך מאות אלפי חנויות אבא אמא הזעירות מייצגות לא רק מבנה כלכלי אלא סוג מסוים של חיי משפחה ותרבות : מעמד החנוונים על קשרי המשפחה שלו החזקים במיוחד . אפשר לומד שיש לו ערך מבחינה חברתית . המפלגה הליברלית הדמוקרטית ( שמרנית לפי קני מידה אמריקניים או אירופיים ) זוכה להרבה תמיכה במיגזרים הללו , ומצידה מגינה עליהם בסובסידיות ישירות או עקיפות . ברגע שמסתכלים מתחת לפני השטח , מגלים במקרים רבים שהפרודוקטיביות המופלאה מתנדפת כענן עשן . היא גבוהה ביצוא ונמוכה בכל מקום אחר . היא גבוהה כיצוא של מכוניות או פלדה , אבל נמוכה באבזרי בית ובשירותים אחרים . בניגוד לארצות הברית , היא נמוכה באלומיניום , בתרופות , בכי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד