הצלה על־ידי רובוטים?

אתה מדבר על היערכות של התעשיות הישנות . אך האין הן יכולות לשנות את עצמן בעזרת טכנולוגיה חדשה ? האם לא זה מה שכמה חברות גדולות מנסות לעשות ? רובוטיזציה של הציוד שלהן , למשל ? כן , כמובן , חברות חדש ניות בעלות שכל עשויות להסתנן לתוך המשק החדש , ואני מכיר הרבה הרבה חברות שמנסות לעשות זאת בדיוק עכשיו . אבל דרוש הרבה יותר מאשר רובוטים . אין פתרונות טכנולוגיים פשוטים מפני שבעיית ההתיישנות איננה בעיה טכנולוגית פשוטה . באופן עקרוני יכולים מפעלי הגל השני לשנות את עצמם למפעלי הגל השלישי ולהישאר בני קיום על ידי הפחתת תלותם בעבודת ידיים והעסקת יותר עבודת מוח . זה כל העניין של רובוטיזציה ואוטומציה . כשם שנהגנו להמיר את כוח האדם באנרגיה , כן אנו מתחילים עכשיו להמיר את שניהם במידע ( במובנו הרחב ביותר . ( אבל החברות או התעשיות צריכות לעשות עוד הרבה דברים כדי להצליח בשינוי . הן צריכות ליצור לעצמן מבנה ארגוני חדש . הן צריכות ללמוד להתייחס למועסקים שלהן כאל פרטים . הן צריכות לעבוד על פי דרישה בייצור ובשיווק . הן צריכות להוציא יותר עבודות החוצה . הן צריכות לעשות הערכה מחדש של האינטגרציה האנכית שלה - מיום...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד