המתת חסד לתעשיות הגוססות?

אם אתה צודק ואנו ניצבים בפני התהוות מבנה חדש מיסודו של המשק , מה אנו יכולים לעשות כדי לרכך את המעבר ? לטווח רחוק יתכן שנצטרך להתייצב מול העובדה שלא לכל אחד תהיה "עבודה" - אם בכך כוונתנו למישרה פורמלית , בשכר , מישרה יצרנית בכלכלת החליפין . במשך הזמן נצטרך כנראה לבדוק את הייצור צריכה , דהיינו הדרכים שבהן אנשים יכולים לייצר לעצמם במקום לייצר למכי רה או להמרה . ישנן דרכים שבהן אפשר להגדיל את הפרודוקטיביות של הייצור צריכה באופן יסודי , אם נספק לייצרנים צרכנים מכשירים חדשים , חומרים , תמיכה חברתית ופוליטית , יחד עם צורה כלשהי של סיוע כספי . מדיניות כזו נשמעת אוטופית כרגע , אבל בקרוב מאוד היא תהיה בראש סדר היום הפוליטי . בינתיים ישנם דברים שיגרתיים יותר שאפשר לעשותם . למרבה הצער איננו עושים אפילו אותם . קח למשל את ממשל קארטר באמצע שנות ה , 70 או את מפלגת הליבור הבריטית , כשהיתה בשלטון , או מפלגות השמאל או הליברלים בארצות ההן . בעיקרו של דבר הם התעלמו מתעש יות הגל השלישי והתמסרו לסיוע ולשימור המשק של הגל השני . בארצות הברית אנחנו מנסים לסייע ל"קרייזלר . " בבריטניה אנחנו חצי מלאימים את "ברי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד