על תגמולים ועל רווחה

האם אתה מרמז על כך שאנו יוצרים משק שימצאו בו עבודה רק אנשים בעלי השכלה גבוהה , המפתחים מיומנויות עבודה ייחודיות ? איזו טובה תצמח מזה שנצליח לעשות עבודות מסוימות לאנושיות יותר , ואחרי כן ניצור מבנה של ההשכלה והמשק כמכלול שיוציא את רוב האנשים מתעסוקה בעבודות אלו ? היתה זו טרגדיה אילו בנינו משק שהיה סובב רק סביב מיומנויות קוגניטיביות , אילו נתנו תגמולים רק לאנשים שהם טובים בחשיבה מופשטת ובכושר ביטוי - "ליטרוקרטיה . '' אבל זה לאינראה לי סביר . משק של הגל השלישי , אפילו אם יש לו בסיס מידע כבד , דורש סוגים שונים של כשרונות ומשאבים אנושיים - ולא רק כוח מוח צרוף . ואני מאמין שהמשק יספק תמריצים גם לסוגי מיומנויות אחרים . לדוגמא , נזדקק למספר גדול של מדריכים להכשרה מחדש . זה דורש מיומנויות בינאישיות , או מיומנויות ויזואליות , גרפיות ודרמטיות . נזדקק לאנשים שהם טובים באמפטיה , לאנשים בעלי מיומנויות אסתטיות ואתלטיות , לאנשים שיהיו מנה לים ומארגנים רגישים - וזה דורש הרבה יותר מאשר יכולת קוגניטיבית . אנו זקוקים ללוחמים ולמתפשרים ולמקשרים בין תרבותיים ולהרבה טיפוסים אחרים של בני אנוש . הרעיון שחברה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד