2/ עתיד העבודה

מי יעבוד ? מהי עבודתי האם פנינו מועדות לכיוון הפנטסיה האנטי אוטופית שבה 2 % מהאוכלוסיה משתמשים ברובוטים ומבצעים את כל העבודה בשכר , בעוד ש 98 ° / 0 אינם עושים דברי בסוף שנות ה 50 ותחילת שנות ה 60 לוותה הכנסת האוטומציה לבית החרושת בתחזיות שניבאו אבטלה מאסיבית . כמה כלכלנים טענו שתעסוקה מלאה אינה אפשרית עוד ( ואף אינה רצויה , ( ודרשו לתת הכנסה מינימלית לכל , ללא קשר אם הם עובדים או לא . אולם פחדי שנות ה 50 וה 60 שככו כאשר חלה תפנית במבנה כוח העבודה . בארצות רבות הופיעו מליוני מקומות עבודה חדשים של עבודות הצווארון הלבן והשירותים , בעוד שמקומות העבודה בייצור הצטמצמו יותר ויותר . היום חוזרים ומתחדשים הפחדים אודות עליית האבטלה הטכנולו גית , וכשהאוטומציה מתפשטת במהירות רבה במשרדים , אין זה סביר שמיגזר הצווארון הלבן יחזור לעבודת כפיים . מאין יבואו הפעם מקומות העבודה ? כיצד תשתנה העבודה עצמה ? א . ט . אתה אומר שבמבנה המשק שלנו מתרחש שינוי חשוב מאוד - לצר זעזועים עזים באותה מידה במוסדות החברה ובערכיה . אבל נותרת עדיין השאלה , מי יהנה מזה ? בהנחה שהשינוי הטכנולוגי נתון , אלו שינויים יתרחשו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד