אזורים מול מדינות

בהמשך עוד נוכל לחזור לשאלה כיצד - או האם - מבשרות הטכנולוגיות החדשות הללו יחסים חדשים בחברה ובכלכלה . אבל בינתיים הבה נבחו טח אחת מטענותיך המעוררות מחלוקת . בכתביך אתה גם רומז שמשק לאומי איננו מתאים לזמננו . מדוט ? זהו עוד מימד של ההבניה החדשה המתרחשת עכשיו . בתקופה התעשייתית עברנו ממפעלים בקנה מידה קטן , ששירתו קהילות מקומיות , לחברות יותר ויותר גדולות הפועלות בקנה מידה ארצי . זה התאפשר בשל הטכנולוגיות החדשות בתעשיה , בשל מערכות חדשות של תחבורה ותקשורת שחיברו מדינות שלמות זו לזו , בשל אמצעי התקשורת ההמוניים ששירתו את מנגנון ההפצה הארצי , וכן הלאה . והנה , בעשרות השנים האחרונות ראינו עליה של חברות רב לאומיות . וכאשר כוח הטכנולוגיה עשה קפיצה לשלב חדש , ומערכת הבנקאות הבינלאומית ארגנה את עצמה מחדש כדי לשרת חברות ענק רב לאומיות ; וכאשר הוכנסו מחשבים ומער כות תקשורת חדשות , הופנה אחוז גבוה יותר ויותר של הייצור בעולם לשווקים בינלאומיים ולא לשווקים ארציים . אבל מעט תשומת לב ניתנה למגמה ההפוכה שקיבלה תאוצה באותו זמן : המעבר מייצור ארצי לייצור בהיקף קטן יותר . היום , כשאנו מסתכלים על קיושו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד