היצרנים הבלתי נראים

מה זה בדיוק ? בהדרגה מגלות הממשלות שהאנשים אינם אוהבים לשלם מיסים , ושהם מחליפים סחורות ושירותים בסחורות ושירותים , או משלימים את המשכורת במישרות שאין בהן ניהול ספרים . הכלכלנים עושים מהגילוי הזה עניין גדול , שמטבע הדברים משפיע על שיטת המיסים . זה מה שנקרא משק מחתרת . זה החלק שלא נלקח בחשבון במערכת החליפין . אבל קורה גם משהו אחר , חשוב יותר במהותו . האנשים בעצם מייצרים יותר סחורות ושירותים שאינם למכירה , או אף לחליפין , אלא לשימושם שלהם . לא "ייצור זעיר" אלא , לשם דיוק , ייצור לצריכת היצרן . אני קורא לכך ייצור צריכה " . הוא משנה את היחס של הצרכן לתהליך הייצור . היום הוא בצורת שוק מתרחב עד התפוצצות של "עשה זאת בעצמך . " היצרנים קונים מכשירים וחומרים מהשוק ; ואחר משתמשים בהם מחוץ למערכת החליפין . ייצור צריכה גם לובש צורה של אין ספור קבוצות לעזרה הדדית . ומיגזר השירותים מלא כולו בדוגמאות של מה שמכונה "ייצור משותף" - שבו הצרכן או צד שלישי ממלא תפקיד בייצור . הדוגמא המוכרת ביותר של ייצור משותף היא תחנות דלק בשירות עצמי . פעם היה עובד התחנה ממלא את הדלק בעוד הנהג יושב במכונית . עכשיו בהרבה ת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד