חלק ראשון אבחנות

המבחן לכל תבונה עליונה הוא היכולת לחשוב באותו זמן על שני רעיונות מנוגדים ועדיין לשמור על היכולת לתפקד . ... עליך להיות מסוגל להבין שהדברים הם חסרי תקווה ועם זאת להיות נחוש בדעתך לשנותם . The Crack-Up פ' סקוט פיצג'רלד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד