אבחנות והנחות

שיחות עם אלווץ טופלר אבחנות והנחות שיחות עם אלווין טופלו אבחנות והנחות  אל הספר
הקיבוץ המאוחד