64 אני0ה אשקר, אנריה מאתיה ‭,2006 ,3‬ צילום צבע, ‭0 100*100‬־מ