‭60-59‬ יעל ‭Profile ,HWII‬ ‭0 mmn)‬טיל0 מחוך וידיאו‭2001 ,(‬