1. חקיקה פמיניסטית

הבשורה הפמיניסטית החלוצית , על פי הדגם של הפמיניזם הרדיקלי האמריקני , החלה לחדור לישראל בשנות השבעים עם נשים אנגלו-סקסיות ליברליות שהגיעו לארץ במסגרת "מדיניות העלייה מארצות הרווחה" של משרד הקליטה . הפעילות הפמיניסטיות שהיו ילידות הארץ היו בעיקר נשים לבנות ממעמד בינוניגבוה ( דהאן-כלב , . ( 231 : 1999 בשנים הראשונות היתה השפעתה של הפעולה הפמיניסטית נמוכה יחסית . הפעילות הפמיניסטיות מיקדו את מאמציהן בזירה החקיקתית , למרבה הצער ללא הצלחה יתרה , וביתר הצלחה בתחום המעשי של סיוע לנשים שהותקפו מינית . כך , למשל , בזירה החקיקתית , בניסיון לשנות את חוק שיווי זכויות האישה התשי , 1951 א" חוק ליברלי לכאורה משנות החמישים , שבו סייג אחד הותיר את נושא המעמד האישי - נישואים , גירושים וכדומה - באחריות בלעדית של הממסד הדתי הפטריארכלי . בשנות השבעים הוגשה הצעה לתיקון החוק שעברה בקריאה ראשונה . לאחר מכן , בלחץ של המפד"ל על ממשלת רבין , התיקון בוטל . בעקבות זאת התקיימו שתי הפגנות גדולות וסוערות בתל אביב . באחת ההפגנות הועלה מיצג קבורת החוק שבו קבוצת נשים צעדה כשהיא אוחזת בארון מתים , אקט שיש בו אזכור למחאות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד