ז. שיתופיות

נקודת השקה נוספת עם הפוסט-מודרניזם הועלתה על ידי חוקרת האמנות האמריקנית לינדה קלינגר , ( Klinger ) שגרסה כי רעיון השיתופיות באמנות הפמיניסטית הוא פוםט-מודרניסטי , שכן הוא קרא לביטול הרעיון המודרניסטי של " האמן הדגול" שהוא לבדו יוצר יצירות מופלאות ו"חד-פעמיות" בזכות גאונותו . ( Klinger , * 991 : 45 > העבודות השיתופיות הן חיזוק , טוענת קלינגר , לעמרה התומכת ברעיון "מות המחבר" הפוסט-מודרניסטי בעליל , שדיון על אודותיו יתקיים בהמשך . במאמר משנת , 1991 "היכן האמנית ? המעשה הפמיניסטי ותיאוריות פוסט-סטרוקטורליסטיות על המחבר / ת" Where ' s the Artist ? Feminist" ) , ( "Practice and Poststructural Theories of Authorship העלתה קלינגר על נס יוצרות פמיניסטיות משנות השבעים שלא יישמו את העיקרון המודרניסטי הנשמע לציווי "החוויה הנשית היחידאית . " בניגוד למקובל במחקר , היא ציינה כי דווקא עקרון "מות המחבר , " או "מותו של הקול המקורי-היחידאי" - רעיון פוסטמודרניסטי המזוהה עם הוגים כגון מישל פוקו ורולאן בארת - התקבל בקרב חלק מן האמניות הפמיניסטיות כבר בשנות השבעים . דוגמה בולטת לכך היא ההתארגנויות האלטרנטיב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד