ה. רב-תרבותיות ופמיניזם שחור

עיקרון פוסט-מודרניסטי נוסף מתגלם בפמיניזם השחור שצמיחתו קשורה למאבקם של האפרו-אמריקנים בשנות השישים לשוויון , ולעליית השיח הרב-תרבותי . הפמיניסטיות האפרו-אמריקניות העלו לדיון את הסוגיה של הקולוניאליזם והארוטיציזם של הגוף הנשי השחור . זוהי סוגיה פוסט-קולוניאליסטית מובהקת , מתקדמת גם בהשוואה להגות הכללית והשיח החוץ פמיניסטי בארצות-הברית של שנות השבעים . בתקופה שבה רוב האמניות הפמיניסטיות דגלו במחאה נגד נחיתות האישה באשר היא אישה , אך למעשה כיוונו רק לאישה הלבנה בת המעמד הבינוני והתעלמו מחוויותיהן של נשים מגזעים אחרים , העלו אמניות פמיניסטיות אפרו-אמריקניות , כמו בטי סאאר ופיית' רינגולד , עיקרון חדש וחשוב . את מושג ה"אישה , " שנתפש בעיני רוב האנשים כקטגוריה נבדלת , מוגדרת וחד-ממדית , הפכו האמניות השחורות למונח רבממדי המניח את קיומם של סוגים רבים של נשים . גם בתוך הקטגוריה "אישה שחורה" קיימות זהויות כמו למשל מעמד ונטייה מינית . עיקרון זה , שהיה חדשני לזמנו , הוא כיום מאבני היסוד של הדיון הפוסט-מודרניסטי בפוליטיקת הזהויות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד