2. פוסט-מודרניזם: זרעים מוקדמים

התבוננות במגוון היסודות בכלל יצירתן של אמניות פמיניסטיות בנות הדור הראשון בארצות-הברית מגלה תמונה של עקרונות פוסט-מודרניסטיים בולטים שהופיעו בעבודתן כבר בשנות השבעים . להלן שבע דוגמאות לאפיונים פוסט-מודרניסטיים שכאלה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד